+90 212 945 49 00
20 Kasım 2020

Rent A Car Muhasebesi

Fethi Uzun
| Blog
Rent A Car Muhasebesi

Rent A Car Muhasebesi Nedir?

Her vergi mükellefi gibi rent a car şirketleri de vergi usul ve kanunlarıyla belirlenmiş sorumluluklara sahiptir. Rent a car muhasebesi tutulurken standart uygulamalar kadar sektöre özel çeşitli düzenlemeler de dikkate alınır. Araç sayısı ve müşteri portföyüne göre her muhasebe departmanının yönetmesi gereken operasyonun boyutu değişiklik gösterir. Bu nedenle muhasebe operasyonu yönetilirken güncellenen ve değişen yasal düzenlemeler dikkate alınmalı, belirlenmiş standartlar sürece doğru yansıtılmalıdır.

Tüm araçlar KDV indirimine tabi midir?

Genel ve yanlış bir kanı olarak rent a car şirketlerinin aktifinde kayıtlı her türlü araç için KDV indiriminden yararlanır fikri yanlıştır. KDV kanunun 30/b maddesi hükmü gereğince, ticari amaçlar dışında alınan araçlar için KDV indirimi hakkından faydalanılması mümkün değildir. Rent a car muhasebesi işlenirken, ticari amaçlar için alınan otomobiller için KDV indiriminden faydalanılabilir.

Rent a car şirketlerinde ödeme türü sınırlamaları nelerdir?

Rent a car muhasebesi yönetiminde bir diğer önemli konu ise ödeme türleridir. Genel olarak kamu güvenliği ve istihbarat amacıyla yapılan düzenleme ile 01.07.2017 yılı sonrasında kiralama ödemelerinin tutar sınırlaması olmaksızın finans kuruluşları aracılığı ile yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Bu durumda nakit ödeme yasaklanmıştır. Kiralama işlemleri karşılığı yapılan tahsilatın müşteri adına bankaya yatırılmasının da mezkur tebliğ düzenlemesine aykırılık oluşturduğu Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 10.08.2017 Tarih ve 77058783-105[VUK.ÖZ.17.28] – 117763 sayılı özelgesinde açıklanmış olup ilgili düzenlemeye uyulmaması durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi kapsamında ceza tatbik edilecektir. Tabii ki bu durum rent a car şirketleri için bir zorluk teşkil etse de ilgili düzenlemede değişiklik konusunda somut bir adım atılmamıştır.

2020 yılında gelen düzenlemeler nelerdir?

Bilindiği gibi 07.12.2019 tarih 30971 sayılı Resmi Gazete ile 7194 sayılı kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelir vergisi Kanununun 40 ve 68’inci maddeleri, ticari kazanç ve serbest meslek kazancının vergilenmesinde binek araç giderleri konusunda çeşitli kısıtlamalar getirdi. Bu düzenleme ile rent a car şirketlerinden kiralama yapan şirketler için muhasebe kayıtları biraz daha karmaşık bir yapıya büründü. Buna göre aylık kiralama harcaması ne olursa olsun, araç kiralayan şirketin yaptığı ödemeleri gider gösterebileceği tutarın üst sınırı 5.500TL’dir. Belirtilen tutar üzerindeki harcamaların limitin üstünde kalan kısmı KKEG (Kanunen kabul edilmeyen giderler) olarak kabul edilmektedir. Diğer bir deyişle, aylık 10.000TL araç kiralama bedeli ödeyen bir şirket, bu tutarın limit üstünde kalan 4.500TL’lik kısmını gider olarak gösteremeyecektir.

Yine aynı yasanın binek otomobiller (kiralık ya da aktifte kayıtlı) için yapılan akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilmesini düzenleyen maddesinde de; akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilebileceği kısım toplam tutarın %70’ini kapsamaktadır. Buna göre 500TL akaryakıt harcaması yapıldığında gider olarak gösterilebilecek tutar 350TL’dir. 

Rent a car muhasebesi için kullanılabilecek araçlar nelerdir?

Rent a car şirketleri, hem faaliyetlerini yönetebilecekleri hem de muhasebe gibi yasal sorumluluklarını yerine getirirken destek alabilecekleri yazılımlar edinebilirler. Titarus, filo yönetimi, portföy yönetimi, müşteri ilişkileri gibi birimleri yönetebildiğiniz bir yazılımdır. Titarus ayrıca rent a car muhasebesi için de pek çok hizmet sunarak bu alanda ihtiyaç duyduğunuz tüm desteği sunacak  araçlarla donatılmıştır. Her geçen gün değişen yasal düzenlemelere göre kendini güncelleyen yazılım ile rent a car muhasebesi konusunda hiçbir zorluk yaşamazsınız. Bulut teknolojisi desteği ile ofis dışında geçirdiğiniz zamanlarda, rent a car muhasebesi süreçlerini gerçek zamanlı izleyebilir, kayıtlarınızı düzenleyebilir, raporlar alabilirsiniz.