Verimlilik Araçları

Şirket İçi Haberleşmeyi Sağlayın

Duyurular, haberler paylaşın.

Diğer Özellikler - Genel Bakış - Görselli Liste [INTRANET]
Şirket İçi İletişim

Şirket İçi İletişim

Şirket içi mesajlaşmayı mesaj kutusu ile yapın. Mail kutusu ile tüm mail hesaplarınızı tek bir yerden yönetin. Forum ile fikirlerinizi tartışın.

Personel İşlemleri

Personel İşlemleri

Personel duyuruları, bugün doğanlar, şirketinize katılanlar, ayrılanlar listelerine ulaşın. Terfileri, atamaları yönetin. Organizasyon şemasını oluşturun.

Verimlilik Araçları

Verimlilik Araçları

Notlar, doküman yönetimi, öneri ve şikayet, hatırlatmalar, danışma uygulamaları ile verimliliğinizi arttırın.

İntranet Uygulamalarını Keşfedin

Titarus'un verimlilik için sunduğu hizmetler arasında olan İntranet ile ofis içi iletişimi daha da arttırın

Personel Duyuruları

Personel Duyuruları

Duyurular için kurumsal, insan kaynakları v.s. kategoriler oluşturun, duyurularınızı çalışanlarınız ile paylaşın.

Aramıza Katılanlar

Aramıza Katılanlar

Kurumunuza yeni katılan kişileri listeleyin. Widget şeklinde intranet sayfasında gösterin.

Aramızdan Ayrılanlar

Aramızdan Ayrılanlar

Kurumunuzdan ayrılan kişilerin listelendiği widget'i kullanın.

Terfi ve Atamalar

Terfi ve Atamalar

Terfi ve atamaların listelendiği widget'i intranet ekranında gösterin.

Bugün Doğanlar

Bugün Doğanlar

Doğum günü olan ve doğum günü yaklaşan çalışanları listeleyen.

İzin Talep

İzin Talep

Onay adımlarını oluşturun, çalışanlarınıza izin taleplerini webden ya da mobilden iletme imkanı sağlayın.

Etkinlik Takvimi

Etkinlik Takvimi

Etkinlik durum ve aşamaları tanımlayın, etkinlik hazırlık süreçlerinizi yönetin.

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Şubeler, departmanlar, pozisyonlar tanımlayın, çalışanlarınızı departmanlara ekleyin.

İhtiyaçları Belirleyin, Kaynakları Yönetin

Mobil uygulaması ile her zaman, her yerden projenizi yönetin.

Diğer Özellikler - Genel Bakış - Görselli Liste [PROJE Y.]
Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

Proje planınızı yapın, görevler, aktiviteler, notlar ile projenizi yönetin. Bir bakışta proje durumunu görün.

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi

Projenize aktiviteler ve masraflar girin, faturalandırılabilir kaynaklarınızı etkili ve verimli bir şekilde yönetin.

Takım Çalışması

Takım Çalışması

Görev listelerini, kanban ve takvimi kullanarak ekibinizin işlerini yönetin.

Güçlü Özellikleri Keşfedin

Titarus'un verimlilik için sunduğu hizmetler arasında olan Proje Yönetimi ile proje süreçleriniz daha da arttırın

Görevler

Görevler

Manuel ya da şablondan görev ekleyin. Alt görevler için görevlere kontrol maddeleri ekleyin, dilerseniz kontrol maddesine sorumlu kişi atayın.

Aktiviteler

Aktiviteler

Göreve aktiviteler ekleyerek görev için toplam çalışılma süresini tespit edin. Görevlerden bağımsız projeye aktiviteler ekleyin.

Bütçe

Bütçe

Proje bütçesi oluşturun, hedeflenen ve gerçekleşen gelir gider kalemlerini karşılaştırın, aralarındaki farkı ve gerçekleşme oranlarını görün.

Maliyet

Maliyet

Belirlenen bütçe çerçevesinde proje maliyetlerini yönetin, maliyet bütçe kontrollerini yapın.

Masraf

Masraf

Grup ve kategorisini belirleyin, sınırsız sayıda masraf merkezi ve masraf gider kalemi tanımlayın.

Yetkilendirme

Yetkilendirme

Departman, kişi ya da roller bazında yetkilendirme ayarlarını yapın. Kimlerin projeye erişebileceğini belirleyin.

Kanban

Kanban

İyi bir projeye başlamak kadar hatasız yürütmek ve işi hızlı bir şekilde bitirmek çok önemlidir. Bu nedenle firmalar projelerini hızlı ve doğru bir şekilde geliştirmek için belirli yöntemler kullanırlar. Kanban yöntemi birçok şirket tarafından proje geliştirirken de kullanılmaktadır.

Mindmap

Mindmap

Bir konu ve projenin tüm adımlarını ve ayrıntılarını birbirleriyle nasıl ilişkilendirebileceğinizi gösterebilir ve bu da projenin yönetimini daha iyi anlamanıza yardımcı olur.

Titarus Döküman Yönetimi

Evrak karmaşası ile zaman kaybetmeyin.

Diğer Özellikler - Genel Bakış - Görselli Liste [DOKÜMAN Y.]
Doküman Organizasyonu

Doküman Organizasyonu

Sınırsız gruplandırma ve kategorilendirme özelliği ile dokümanlarınızı organize edin.

Doküman Yönetimi

Doküman Yönetimi

Açık, kapalı, iptal gibi durum tanımları oluşturun, dokümanlarınıza atayın. Durumlarına göre dokümanlarınızı filtreleyin.

Dokümanlar Analiz

Dokümanlar Analiz

Her bir kurumun gelen giden evrak ve ortak doküman sayılarını görün. Açık, kapalı, iptal edilen evrak ve ortak doküman sayısına ulaşın.

Doküman Tipleri

Titarus'un verimlilik için sunduğu hizmetler arasında olan Doküman Yönetimi ile doküman süreçleriniz daha da arttırın

Gelen Evrak

Gelen Evrak

Posta, faks, kargo, elden ya da e-posta ile kuruma gelen evrakları otomatik numaralandırma ile kaydedin.

Giden Evrak

Giden Evrak

Kurum içerisindeki diğer çalışanlara ya da kurum dışındaki kişilere, kurumlara gönderilen evrakları yönetin.

Ortak Dokümanlar

Ortak Dokümanlar

Bilgi, toplantı notları, raporlar gibi kurum içinde ortak paylaşılan dokümanları yönetin.

Bağlı Dokümanlar

Bağlı Dokümanlar

Proje, fırsat, görev, müşteri, sipariş bağlantıları ile dokümanı uygulamalarla ilişkilendirin.

Güçlü Özellikleri Keşfedin

Gelişmiş form tasarım özelliklerini ve onay mekanizmalarını inceleyin.

Diğer Özellikler - Genel Bakış - Görselli Liste [İŞ SÜRECİ Y.]
Gelişmiş Formlar Oluşturun

Gelişmiş Formlar Oluşturun

Statik ve dinamik alanlarla iş akış formlarınızı oluşturun. Formlarınıza tablolar ekleyin.

İş Sürecinizi Tasarlayın

İş Sürecinizi Tasarlayın

İş sürecinizin adımlarını belirleyin, iş adımı yetkilendirme ayarlarını yapın.

İş Adımlarını İzleyin

İş Adımlarını İzleyin

İş akışının geçtiği adımları ve aldığı onayların bilgilerini görün.

Departmanlarınızdaki Onaylı İşlerinizi Otomatikleştirin

Titarus'un verimlilik için sunduğu hizmetler arasında olan İş Süreci Yönetimi ile iş süreçleriniz daha da arttırın

Finans ve Muhasebe

Finans ve Muhasebe

Fatura onay, masraf bildirim, bütçe onay gibi finans, muhasebe formlarının onay iş adımlarını yönetin.

Satın Alma

Satın Alma

Satın alma talep formlarınızın onay iş adımlarını tasarlayın.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İzin, yeni işe alım, işten ayrılma, eğitim talebi gibi insan kaynakları iş süreçlerini yönetin.

Bilgi İşlem

Bilgi İşlem

Bilgi işlem destek talebi iş süreci adımlarını tasarlayın.